Üdvözöljük a Vipcenter.hu webáruházban, a különlegességek világában!

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a Vipcenter.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:
www.vipcenter.hu

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

GIPA GmbH
(Lyoner Straße 14. 60528 Frankfurt,
Cégjegyzékszám: HRB 70327,
Nyilvántartó hatóság: a cég GIPA GmbH szerepel a cégjegyzékben
a kölni Kerületi Bíróság regisztrációs szám alatt HRB 70327,
OH-szám: C-1689070
E-mail: antikgold01@gmail.com

Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak
A Webáruházban közzétett termék árak bruttó árak, amelyekhez vásárló választhatja a csomagolás és földszintig való házhoz szállítás szolgáltatást külön díjért.

Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg 
2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Elállási nyilatkozatminta
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Alkalmazandó jog, panaszkezelés, jogérvényesítés

1. Jelen szerződés vonatkozásában a német jog az irányadó.

2.  A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében
(különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság,
elállás) a magyar jog az irányadó. 

3.  A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása
esetén _a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény_rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető
Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése
érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online
szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a
https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési
platformon keresztül.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával
kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

4. Az üzemeltető cég és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük
esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy,
amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából
a cég székhelye szerinti illetékes hatóság elé kell terjeszteni,
amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvényben rögzített a _vállalkozás által
__fogyasztóval_ [1]_ szemben, szerződéses jogviszonyból eredő
igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó
illetékeségi kikötéssel._

5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal Általános
Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve
időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal
működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet
változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási
Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az
Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon
történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó
tiltakozhat.

Mellékletek:

1. Adavédelmi tájékoztató
2. Elállási nyilatkozat